Nyheter
12

Dec18

Bolagsskatten sänks

Nu står det klart att bolagsskatten sänks. Sänkningen sker stegvis från år 2019 till år 2021 då bolagsskatten ska landa på 20,6%. Detta innebär även att expansionsfondsskatten sänks och att det blir en del övergångsbestämmelser. 

Bolagsskatten sedan det glada 80-talet

Under 80-talet låg bolagsskatten på 52% innan den stora skattereformen i början av 90-talet då bolagsskatten sänktes till först 40%, sedan 30% och därefter ytterligare en sänkning (1994) till 28% som höll sig till 2008. 2009 sänktes skatten ytterligare till 26,3% för att några år senare (2013) sänkas till dagens nivå på 22%.

Nu sänks alltså bolagsskatten ytterligare. Tanken är att sänkningen ska ha en positiv inverkan på tillväxten och att multinationella företag ska redovisa sina vinster i Sverige. 

Sänkt bolagsskatt

Sänkningen som gjordes under 2013 har gjort att den svenska bolagsskatten ligger på ungefär samma nivå som den genomsnittliga bolagsskatten i EU. Men själva bolagsskatten är inte allt vi ska tänka på, även avdragsreglerna påverkar i hög grad den totala skattebilden.

Så här sker den stegvisa sänkningen av bolagsskatten:

Räkenskapsår som avslutas 2018: 22 %

Räkenskapsår som påbörjas 1/1 2019–31/12 2020: 21,4 %

Räkenskapsår som påbörjas  1/1 2021 eller senare: 20,6 %

Källa: Björn Lundén Information