Nyheter
11

Dec18

Körjournal för firmabil

För att undvika beskattning av bilförmån så måste man föra en noggrann körjournal. Detta oavsett om det gäller välstädade personbilar, flakbilar eller målarfirmans arbetsbil.

I ett fall som prövats gällde ett aktiebolag som drev en tvätterirörelse. Ägaren var den enda som arbetade i företaget och verksamheten bedrevs från bostaden. Bolaget ägde en skåpbil som användes i verksamheten. Körjournal saknades och eftersom ägaren hade dispositionsrätt till bilen påförde skatteverket bilförmån. Bolaget hade betalat allt drivmedel och ägaren påfördes även drivmedelsförmån.

Ägaren anförde många argument för varför någon beskattning inte skulle ske. Privat hade han tillgång till en BMW hela året och dessutom en Mercedes cabriolet under sommarmånaderna, varför han inte hade något behov av att åka runt i en transportbil belamrad med smutsigt eller rentvättat gods. Hans fru saknade dessutom körkort. Företagets skåpbil användes således inte för privat körning.

Bolaget kunde visa en sammanställning över antal mattbyten och kundbesök där det framgick att bolaget under året bytte 1 569 mattor och besökte 1 410 kunder för hämtning och lämning av tvättsäckar.

Att ingen körjournal fördes berodde på att det ofta var väldigt tätt mellan kunderna – ofta bara några tiotal meter – varför det inte var möjligt att föra en körjournal. Bolaget kunde också visa sina körningar per vecka. Ägaren påpekade också att all diesel till bilen köpts på någon av de två orter i kommunen som var centrum i bolagets upptagningsområde. Om privat körning hade förekommit, borde någon tankning ha skett utanför kommungränsen.

Skatteverket gick vidare med frågan till Kammarrätten, som konstaterade att ägaren haft dispositionsrätt till bolaget företagsbil och därmed fanns en presumtion för att bilen skulle ha använts för privatkörning i mer än ringa omfattning.

Ägaren påfördes bilförmån och drivmedelsförmån, och bolaget blev skyldig att betala sociala avgifter på beloppen.