Om Oss

Vi är en personlig redovisningsbyrå med stort engagemang för våra kunder. Om behovet finns så har vi ett stort nätverk att tillgå inom skilda områden.

Verksamheten startade 1998 och bedrivs i lokaler på Arvika Näringslivscentrum.

Redax Ekonomi är medlem i Srf konsulterna, vilken är den äldsta och ledande branschorganisationen för redovisnings- och ekonomikonsulter.

Srf konsulterna är en av de organisationer som hanterar och övervakar auktorisation av redovisningskonsulter. Medlemmar i Srf förbinder sig att följa uppställda etiska regler, uppfylla organisationens krav på kvalitét, ha en av ansvarsförsäkring samt delta i fortlöpande utbildning.

elisabeth-redaxekonomi

Elisabeth Ornstein Axelsson

Auktoriserad redovisningskonsult
elisabeth@redaxekonomi.se

Ursula Classon

Ursula Classon

Redovisningsekonom

ursula@redaxekonomi.se