Nyheter
11

Dec18

Specificerade kvitton vid inköp

Tänk på att om du gör inköp och vill ha riktiga underlag för moms, så ska du be om att få ett skrivet kvitto. Detta gäller vid större inköp där momsen överstiger 2.000 kr. Då räcker det inte med ett maskinskrivet kvitto, även om inköpsställets organisationsnummer framgår. Be i dessa fall om ett skrivet kvitto där ert företagsnamn framgår. Blir det en granskning av momsredovisningen kommer Skatteverket att godkänna momsavdraget endast om det finns ett skrivet kvitto där ert företagsnamn framgår. Det maskinskrivna kvittot ska bifogas. Tänk även på att maskinskrivna kvitton lätt tappar sin text efter ett tag, särskild om solljuset kommer åt. Kopiera i dessa fall kvittona och sätt originalkvittot på underlaget.